NORMATIVA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 20 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L297)

REGLAMENTOS

Higiene de los alimentos de origen animal.- Reglamento delegado (UE) 2021/1374 de la Comisión de 12 de abril de 2021 que modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos específicos de higiene de los alimentos de origen animal.

Sector vitivinícola.- Reglamento delegado (UE) 2021/1375 de la Comisión de 11 de junio de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 en lo que respecta a la modificación de los términos tradicionales del sector vitivinícola.

 

DOG 20 DE AGOSTO (160)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M). (Extracto TR341K). (Extracto TR341E, TR341N). (Extracto TR341M)

Código de procedemento: TR341K, TR341E, TR341N e TR341M

Obxecto: a) Programa I: axudas ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego, regulado no capítulo II (procedemento TR341K). b) Programa II: axudas á creación de postos de traballo estables para persoas con discapacidade, adaptación de postos e asistencia técnica nos centros especiais de emprego, regulado no capítulo III (procedementos TR341E e TR341N). c) Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego, regulado no capítulo IV (procedemento TR341M).

Prazo de presentación: O prazo de presentación das solicitudes para cada un dos programas previstos nesta orde establecerase en cada convocatoria de axudas e será, como mínimo, dun mes. Ata o 20 de setembro.

Beneficiarios: Os CEE que, na data da solicitude da subvención, figuren inscritos como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 26 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cariño (expediente IN407A 2015/266-1).

Instalacións.- Resolución do 28 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Sober (expediente 2020/3 AT).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 2 de agosto de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto construtivo de reposición do acceso ao camiño municipal afectado pola construción das obras da VG-3.1. P.q. (punto quilométrico) 2+700. San Cibrao das Viñas, de clave OU/21/025.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

 

BOP A Coruña 20 DE AGOSTO (158)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións PEL-Emprende Investimento 2021.- Resolución número 2021/32690 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ás Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables (PEL-EMPRENDE INVESTIMENTO 2021)

Concesións Programa DP0031.- Resolución de concesión definitiva programa DP0031, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no ano 2021

Concesións PEL-Autonomos/as 2021.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ás axudas para sufragar parte das cotas da Seguridade Social de persoas autónomas (PEL-Autonomos/as 2021)

BOP Lugo 20 DE AGOSTO (191)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Resolución provisional da concesión de subvencións en réxime de concorrencia Competitiva destinadas a entidades asociativas sen ánimo de lucro das reservas da biosfera terras do miño e os ancares lucenses para o desenvolvemento de actuacións de posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico destes territorios na anualidade 2021.

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Bases reguladoras.– Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de los servicios sociales en el año 2021

BOP Orense 20 DE AGOSTO (191)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Declaración de la necesidad de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de “Acondicionamiento y mejora integral en la OU-0509 Luíntra – Esgos”, entre los puntos kilométricos 9+940 y 10+600, nº 105/POS/2019 y nº 105/POS/2021 en el término municipal de Esgos [2286/2021]. (Páx.2)

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias