NORMATIVA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 25 DE AGOSTO (163)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Fomento e a consolidación do emprego. Corrección de erros.- Orde do 30 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (código de procedemento TR340E), e se realiza a súa convocatoria para o ano 2021.

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos.- Resolución do 17 de agosto de 2021 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Resolución do 29 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, e se establece a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento MT402A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 2 de agosto de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de mellora da OU-402. 1ª fase. Treito: puntos quilométricos (pp.qq.) 30+720-32+180, de clave OU/19/025.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

 

BOP A Coruña 25 DE AGOSTO (161)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Huracán de 56 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Mistral de 100,8 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés de 67,2 MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo

CONCELLO DE MELIDE

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.– Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas a la reactivación económica del comercio y a la hostelería del Ayuntamiento de Melide a través de las tarjetas bono “Merca en Melide” (2ª CAMPAÑA)

 

BOP Lugo 25 DE AGOSTO (195)

MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Parques eólicos.- Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia y de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico A Boibela de 72 MW y su infraestructura de evacuación, en las provincias de Lugo y Ourense.

 

BOP Ourense 25 DE AGOSTO (195)

CONCELLO DE CELANOVA

Concesións.- Ordenanza municipal de las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones o ayudas de emergencia por la COVID-19, dirigidas al mantenimiento del tejido económico local [2336/2021] (Páx.2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias