NORMATIVA DO DÍA 30 DE AGOSTO DE 2021

Convocatoria para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural

DOG 30 DE AGOSTO (166)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Orde do 9 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300H).(Extracto)

Código de procedemento: CO300H

Obxecto: A creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural. Réxime de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación: 30 de setembro.

Beneficiarios: a) Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia situados en zonas rurais e cunha poboación inferior a 10.000 habitantes. b) Federacións de asociacións de comerciantes, legalmente constituídas, de ámbito superior ao municipal. c) Grupos de desenvolvemento rural (GDR).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Promoción e consolidación do emprego autónomo.- Orde do 23 de agosto de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

 

BOP Pontevedra 30 DE AGOSTO (166)

CONCELLO DE REDONDELA

Convocatoria.- Bases e convocatoria para a concesión de subvencións para actividades de promoción da muller e a igualdade para o ano 2021.

Código de procedemento:

Obxecto: A promoción da igualdade real e efectiva de mulleres e homes en todos os ámbitos. •  A prevención e o tratamento da violencia de xénero. •  A formación, orientación e asesoramento cara a busca ou consolidación do emprego. •  A promoción da conciliación, corresponsabilidade e igualdade nos fogares. •  A promoción da saúde e o autocoidado en problemáticas específicas de muller. •  O fomento da promoción persoal e a adquisición en habilidades sociais das mulleres en risco de exclusión. •  A difusión dos dereitos das mulleres e a historia dos movementos reivindicativos das mulleres e a promoción da participación das mulleres no eido social, cultural e artístico. •  A promoción do deporte entre as mulleres.

Prazo de presentación: 20 de setembro.

Beneficarios: Asociacións de mulleres e vogalías da muller de entidades veciñais ou culturais debidamente constituídas en asemblea.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias