NORMATIVA DO DÍA 7 DE SETEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 7 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACIÓN (L316)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/1454 de la Comisión de 6 de septiembre de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 6614)] (Texto pertinente a efectos del EEE).

BOE 7 DE SEPTIEMBRE (214)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Violencia de género.- Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

Violencia de género.- Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

 

DOG 7 DE SETEMBRO (172)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 30 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Vilartoxo, nos concellos da Baña e Val do Dubra (A Coruña) (expediente IN408A 2019/44).

Instalacións.- Resolución do 16 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponte Caldelas (expediente IN407A 2021/128-4).

 

BOP A Coruña 7 DE SETEMBRO (170)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 1 de setembro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Noia (expediente-e.: IN407A 2021/91-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 3104 variante aeroporto de Alvedro: acondicionamento e mellora da seguridade vial en Liñares (Culleredo).

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 9203 Caxadas a Baíñas, senda p.q. 0+000 ao 1+940 e ampliación e mellora trazado entorno p.q. 4+500 (Vimianzo).

CONCELLO DE A LARACHA

Axudas.- Bases reguladoras da concesión de axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos, curso 2021/2022.

 

BOP Lugo 7 DE SETEMBRO (206)

CONCELLO DE TRIACASTELA

Axudas.– Bases reguladoras das axudas para as microempresas e persoas traballadoras autónomas titulares de negocios no termo municipal de Triacastela, afectadas pola crise da COVID-19.

 

BOP Pontevedra 7 DE SETEMBRO (172)

CONCELLO DE LALIN

Premios.- Bases e convocatoria dos premios da XXXVI Edición de Feiradeza e XXVI Concurso de gando frisón do Concello de Lalín.

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias