NORMATIVA DO DÍA 10 DE SETEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 10 DE SEPTIEMBRE (217)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.- Resolución de 8 de septiembre de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se establece el procedimiento de selección de candidaturas para el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

 

DOG 10 DE SETEMBRO (175)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 20 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Gondomar (exepediente IN407A 2021/174-4).

Expropiacións.- Resolución do 20 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2020/214-4).

Parques eólicos.- Anuncio do 24 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica o depósito do prezo xusto pola expropiación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto denominado liña colectora Ludrio eixe sur, tramo 2, 132 kV, parque eólico Serra do Punago-A Vacariza-parque eólico Monciro (expediente IN407A 2017/3-0).

Instalacións.– Anuncio do 25 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección de tres predios por unha instalación eléctrica prevista no concello de Caldas de Reis (expediente IN407A 2021/182-4).

 

BOP A Coruña 10 DE SETEMBRO (173)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de setembro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Sobrado dos Monxes (expediente: IN407A 2015/298-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 2021/35514 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2021

CONCELLO DE BETANZOS

Convocatoria.- Extracto del acuerdo por el que se convoca el programa PLAN REACTIVA BETANZOS: Programa específico de apoyo al comercio local para la anualidad 2021.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):582636

Obxecto: Programa específico de apoyo al comercio local para la anualidad 2021

Prazo de presentación: 11 de outubro

Beneficiarios: Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las microempresas, cualquier que sea su forma jurídica, que figuren dadas de alta en el IAE, con anterioridad a 1 de enero de 2021

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias