NORMATIVA DO DÍA 20 DE SETEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 20 DE SETEMBRO (181)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Programa Emega para o fomento do emprendemento feminino.- Resolución do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (SI429A

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Mugardos (expediente-e IN407A 2020/214-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 9 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución para o emprazamento ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a todos os interesados no procedemento ordinario 7569/2021 con motivo do recurso contra a desestimación presunta da solicitude de revisión de oficio relacionada co acordo de concentración parcelaria de Vilapedre (Vilalba), así como para a remisión do expediente ao dito tribunal.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 9 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución para o emprazamento ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a todos os interesados no procedemento ordinario 7571/2021 con motivo do recurso contra a desestimación presunta da solicitude de revisión de oficio relacionada co acordo de concentración parcelaria de Vilapedre (Vilalba), así como para a remisión do expediente ao dito tribunal.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 9 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución para o emprazamento ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a todos os interesados no procedemento ordinario 7583/2021 con motivo do recurso contra a desestimación presunta da solicitude de revisión de oficio relacionada co acordo de concentración parcelaria de Vilapedre (Vilalba), así como para a remisión do expediente ao dito tribunal.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de terras.- Anuncio do 7 de setembro de 2021 polo que se notifica a proposta de resolución relativa ao procedemento de cesión temporal de predios do Banco de Terras de Galicia.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 31 de agosto de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción da primeira fase do acondicionamento da estrada PO-546 entre os puntos quilométricos 4+400 e o 4+890, de clave PO/21/120.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

 

BOP A Coruña 20 DE SETEMBRO (179)

CONCELLO DE SANTIAGO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Convocatoria para la concesión de ayudas del programa de dinamización e incentivación del consumo en el comercio y hostelería “Bonos Corazón Compostela”.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):583598

Obxecto: . A finalidade do programa de bonos Corazón Compostela é incentivar a demanda axudando economicamente ás persoas consumidoras e fomentar o consumo no comercio e hostalería local

Prazo de presentación: O prazo para adherirse ao programa abrirase o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial de A Provincia e manterase aberto ata o 22 de novembro de 2021

Beneficiarios: Persoas físicas maiores de idade que cumpran unha serie de requisitos (ver publicación)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias