NORMATIVA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 22 DE SEPTIEMBRE (227)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Entidades de seguros.- Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica la relación de centros sanitarios privados y de entidades aseguradoras que tienen suscrito convenio para la asistencia a lesionados en accidentes de tráfico hasta el 31 de diciembre de 2022.

DOG 22 DE SETEMBRO (183)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 31 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Tomiño (expediente IN407A 2021/185-4).

Instalacións.- Resolución do 14 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Rodeiro (expediente IN407A 2019/72-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 7 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Xariña, Depósito e Os Lameiros a favor dos veciños e veciñas da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pazos, na parroquia de Barxés (Santa María), no concello de Muíños (Ourense).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 7 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Costa (ampliación) a favor dos veciños/as da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santo Estevo, na parroquia de Santo Estevo de Nóvoa (Santo Estevo), no concello de Carballeda de Avia (Ourense).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 7 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Ampliación de Fonte do Seixo e Burata Cavada, a favor dos veciños e veciñas de Meizo, na parroquia de Macendo (Santa María), no concello de Castrelo do Miño (Ourense).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 9 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de iniciación do expediente de clasificación dos montes denoninados Comunal de Asperelo e Pena Maior ou Costa do Faro, a favor da veciñanza de Asperelo e de Ourín, parroquia de Asperelo, concello de Rodeiro (Pontevedra).

 

BOP A Coruña 22 DE SETEMBRO (181)

CONCELLO DE AMES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de septiembre de 2021 por el se convocan las Ayudas Reactiva Ames dirigidas a la creación y consolidación de empresas para el mantenimiento del empleo y tejido empresarial local. Plan Reactiva Ames

Codigo de procedemento: BDNS(Identif.):584110

Obxecto: A pesar de que estos sectores fueron retomando su actividad, están encontrándose con dificultades para poder seguir adelante en el contexto actual. Por este motivo desde el Ayuntamiento de Ames se considera fundamental prestarles apoyo en estos momentos, para contribuir a su recuperación y viabilidad.

Prazo de presentación:7 de outubro

Beneficiarios: con carácter general todas las personas físicas, o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica legalmente constitiuídas que lleven a cabo las actividades empresariales o profesionales que motivan la concesión de las subvenciones y que tengan su domicilio social y fiscal en Ames

 

BOP Pontevedra 22 DE SETEMBRO (183)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 28 de xuño de 2021, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de Fomento da mobilidade sostible. Senda na PO-313. Tramo: Pardevila-Cadro, PQ 3+300-4+130, de clave PO/17/057.06, no concello de Marín.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias