NORMATIVA DO DÍA 27 DE SETEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 27 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACIÓN (L342)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1714 de la Comisión de 24 de septiembre de 2021 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.

 

BOE 27 DE SEPTIEMBRE (231)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.– Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el “Proyecto de construcción de supresión del Paso a Nivel del p.k. 403/420 de la línea Palencia-A Coruña. Término Municipal de Sarria (Lugo)”.

 

DOG 27 DE SETEMBRO (186)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 15 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes, e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, no ano 2021 (código de procedemento SI452A).(Extracto).

Código de procedemento: SI452A

Obxecto: Axudas para o ano 2021 destinadas á realización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Prazo de presentación:27 de outubro.

Beneficiarios: Entidades do terceiro sector de acción social definidas no artigo 2 da Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción social e a Cruz Roja Española sempre que reúnan os seguintes requisitos: (vaer publicación)

 

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 13 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición da autorización administrativa previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cenlle (expediente IN407A 2021/84-3).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 21 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución para o emprazamento ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a todos os interesados no procedemento ordinario 7570/2021, con motivo do recurso contra a desestimación presunta da solicitude de revisión de oficio relacionada co acordo de concentración parcelaria de Vilapedre (Vilalba), así como para a remisión do expediente ao dito tribunal.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 21 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a resolución para o emprazamento ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a todos os interesados no procedemento ordinario 7568/2021, con motivo do recurso contra a desestimación presunta da solicitude de revisión de oficio relacionada co acordo de concentración parcelaria de Vilapedre (Vilalba), así como para a remisión do expediente ao dito tribunal.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias