NORMATIVA DO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 7 DE OCTUBRE (240)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Delegación de competencias.- Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno en Galicia, sobre delegación de competencias.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados y actas de ocupación temporal de las fincas afectadas por el Proyecto “Construcción de bajante escalonada bajo el viaducto de Vedrós de la A-8, p.k. 544+500. Provincia de Lugo”. Clave: 38-LU-50115. Término municipal: Mondoñedo.

 

DOG 7 DE OUTUBRO (194)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Estradas.- Orde do 23 de setembro de 2021 pola que se actualiza o Catálogo da Rede autonómica de estradas de Galicia.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Convenios.- Resolución do 23 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade dos convenios subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2021.

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 23 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

Concesións.- Resolución do 23 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 16 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Chantada (expediente 2020/33 AT).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 23 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo relativo ao deslindamento parcial do monte de Vilarello I, no concello de Cervantes (expediente 2DES/2021).

 

BOP Lugo 7 DE OUTUBRO (231)

XEFATURA TERRITORIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA,

EMPRESA E INNOVACIÓN.

Instalacións.- Resolución do 16 de setembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Chantada (exp. 2020/33 AT)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA DA DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA

Parque eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Mistral de 100,8 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de Lugo y del Parque Eólico Nordés de 67,2 MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo.

 

BOP Pontevedra 7 DE OUTUBRO (194)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

Instalacións.- Resolución do 16 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución apoio 9NWOP5X9 da LMT ROS805, no concello de Oia, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad SA, (expediente IN407A 2021/38-4).

Instalacións.- Resolución do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Sustitución CTI Cela I, no concello de Bueu, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2020/188-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias