NORMATIVA DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 11 DE OCTUBRE

LEGISLACIÓN (L359)

REGLAMENTOS

Sector vitivinícola.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1785 de la Comisión de 8 de octubre de 2021 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 en lo que respecta a una excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 en lo que se refiere a las modificaciones de los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

Sector vitivinícola.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1786 de la Comisión de 8 de octubre de 2021 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/78 en lo que respecta a una excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600, en lo que se refiere a las modificaciones en los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

BOE 11 DE OCTUBRE (243)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/1097/2021, de 7 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia de género.- Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2021.

Violencia de género.- Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para garantizar el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores en el año 2021.

Violencia de género.- Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2021.

 

DOG 11 DE OUTUBRO (196)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 17 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Pobra do Caramiñal (expediente-e IN407A 2021/149-1).

Instalacións.- Acordo do 17 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Teo (expediente-e IN407A 2021/130-1).

Instalacións.- Resolución do 13 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e IN407A 2021/84-1).

Instalacións.- Resolución do 13 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ponteceso (expediente-e IN407A 2021/96-1).

Parques eólicos.- Resolución do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Ventumelo, nos concellos da Pobra de Trives, San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo), e promovido por Wind Hero, S.L. (expediente IN408A/2019/79).

Expropiacións.- Anuncio do 20 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada reforzo LMTA, LMTS na LMT LAL805, no concello de Forcarei.

 

BOP A Coruña 11 DE OUTUBRO (194)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 4 de outubro do 2021 da X.T. da Coruña pola que se concede a autorización admtva. previa, construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expte.-e.: IN407A 2021/56-1)

Instalacións.- Resolución do 29 de setembro de 2021 pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Camariñas (IN407A 2021/80-1)

Instalacións.- Resolución do 29 de setembro de 2021 pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (IN407A 2021/108-1)

 

BOP Pontevedra 11 DE OUTUBRO (196)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Montes vecinales en mano común.- A/36/12073 Junta de montes vecinales en mano común de la parroquia de Liñares, solicitude de aproveitamento de augas en Liñares (As Neves)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- IN407A 2021/55-4 UFD Distribución Electricidad, S.A. Levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica reforzo LMTA,LMTS NA LMT LAL805, Concello de Forcarei.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias