NORMATIVA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 13 DE OCTUBRE (245)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Dirección General del Catastro.- Anuncio de la Dirección General del Catastro por el que se hace pública la apertura del trámite de audiencia colectiva previo a la aprobación de Resolución del Director General del Catastro sobre elementos precisos para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles rústicos del ejercicio 2022.

 

DOG 13 DE OUTUBRO (197)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 30 de setembro de 2021 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Ponteareas (Pontevedra).

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 137/2021, do 30 de setembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado de mellora da estrada LU-651, treito Folgoso (punto quilométrico 21+600)-Seoane (punto quilométrico 35+670), de clave LU/17/128.01, no concello de Folgoso do Courel.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 30 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para a adquisición e mantemento dos bens informáticos e os medios técnicos necesarios para o desenvolvemento das súas actividades, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR321B).(Extracto)

Código de procedemento: MR321B

Obxecto: adquisición e mantemento dos bens informáticos e os medios técnicos necesarios para o desenvolvemento das súas actividades, e convocalas para o exercicio orzamentario 2021

Prazo de presentación:15 de novembro de 2021

Beneficiarios: 1. As organizacións profesionais agrarias legalmente constituídas en Galicia que concorreron ás eleccións ás cámaras agrarias que tiveron lugar o 26 de maio de 2002 segundo o recollido na disposición transitoria única da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. 2. As asociacións agrarias, con ámbito de actuación provincial ou autonómico, legalmente constituídas.

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 30 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxes para mantemento do establecemento, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU983F).

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Webinario.- Resolución do 5 de outubro de 2021 pola que se convoca o webinario A Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 1 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fial das Corzas, situado nos concellos de Vilar de Barrio e Laza, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/65).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salceda de Caselas (expediente IN407A 2020/124-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2021/131-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/129-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salceda de Caselas (expediente IN407A 2021/127-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salceda de Caselas (expediente IN407A 2021/126-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salceda de Caselas (expediente IN407A 2021/125-4).

Instalacións.– Resolución do 17 de setembro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Camariñas (expediente-e IN407A 2021/28-1).

Instalacións.- Resolución do 21 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ourense (expediente IN407A 2021/99-3).

Instalacións.- Resolución do 21 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Avión (expediente IN407A 2021/98-3).

Parque eólico.- Resolución do 29 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do parque eólico Castro Valente, situado nos concellos de Pontecesures, Valga, A Estrada (Pontevedra) e Padrón (A Coruña), e promovido por Iberdrola Renovables Galicia, S.A. (expediente IN408A/2020/66).

 

BOP A Coruña 13 DE OUTUBRO (195)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 7 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ordes (expediente IN407A 2020/200-1)

 

BOP Pontevedra 13 DE OUTUBRO (197)

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Concesións.- Subvencións concedidas polo servizo de igualdade durante o mes de setembro de 2021

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias