NORMATIVA DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021

Publicación do extracto de aprobación da convocatoria das axudas a organizaciones profesionales agrarias y de labradores (OPAs) de la provincia de A Coruña.

BOE 19 DE OCTUBRE (250)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenio.- Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con el Grupo Cooperativo Cajamar, para la creación de un observatorio de digitalización en el sector agroalimentario.

 

DOG 19 DE OUTUBRO (201)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 23 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Sada (expediente IN407A 2021/15-1).

Parques eólicos.- Acordo do 30 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto do parque eólico Bretoña, nos concellos de Riotorto, A Pastoriza e Mondoñedo (expediente IN408A 2020/107).

Instalacións.- Resolución do 24 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Punxín (expediente IN407A 2021/110-3).

Expropiacións.- Resolución do 30 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LAT 220 kV Atios-Montouto, tramo subestación Atios-apoio 13, no concello do Porriño, do que resulta como beneficiaria a empresa Red Eléctrica de España, S.A.U. (expediente IN407A 2018/321-4).

Parques eólicos.- Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do parque eólico Estivada, situado nos concellos de Agolada (Pontevedra) e Antas de Ulla (Lugo), e promovido por Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A/2019/17).

Instalacións.- Resolución do 7 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cospeito (expediente IN407A 2021-34 AT).

Instalacións.- Resolución do 7 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2021-22 AT).

Instalacións.- Resolución do 7 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ribeira de Piquín (expediente IN407A 2021/72 AT).

 

BOP A Coruña 19 DE OUTUBRO (199)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Extracto de la Resolución número 2021/38181 de 29 de septiembre de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a las organizaciones profesionales agrarias y de labradores (OPAs) de la provincia de A Coruña para la realización de actividades durante el ejercicio 2021.(Bases reguladoras)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 589678

Obxecto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades durante el ejercicio 2021, descritas en la base 3 de las Bases reguladoras específicas
Prazo de presentación: finalizará a las 14:00 horas del día 29 de octubre de 2021

Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas las organizaciones profesionales agrarias y de labradores (OPAs) con implantación en la provincia de A Coruña, legalmente constituidas en Galicia, que hayan concurrido a las últimas elecciones a las cámaras agrarias en la provincia de A Coruña.

Concesións.- Resolución número 2021/40429 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOENIA/2021: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2021

Expropiacións.– Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 3802. Mellora da seguridade viaria Ordes a Pontecarreira, do p.q. 7+420 ao 8+450 (Oroso) DP 3802

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias