NORMATIVA DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 26 DE OCTUBRE

LEGISLACIÓN (L379)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/1872 de la Comisión de 25 de octubre de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 26 DE OCTUBRE (256)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Violencia de Género.- Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Melide, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género

 

DOG 26 DE OUTUBRO (206)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Estradas.- Decreto 141/2021, do 14 de outubro, polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Silleda das estradas autonómicas PO-210 e PO-211

Expropiacións.- Decreto 142/2021, do 14 de outubro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción Fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-101, treito Montealegre (puntos quilométricos 1+100-1+680), e na OU-150, treito Valdorregueiro (puntos quilométricos 0+000-1+000), de clave OU/16/273.06, no concello de Ourense.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Programa actuacións de eficiencia enerxética en industria.- Resolución do 18 de outubro de 2021 pola que se modifica a Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e gran empresa do sector industrial (Programa actuacións de eficiencia enerxética en industria), anualidade 2019-2020 (Diario Oficial de Galicia número 158, do 22 de agosto), modificada previamente pola Resolución do 28 de decembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 261, do 30 de decembro).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Proxectos de investimento empresarial.- Resolución do 19 de outubro de 2021 pola que se amplían o orzamento e os prazos máximos de execución dos proxectos e de presentación da xustificación e solicitude de cobramento da Resolución do 19 de decembro de 2018, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva, modificada pola Resolución do 6 de agosto de 2020 (código de procedemento IG408A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Anuncio do 13 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS ATI726 CT Atios-A Guía, no concello do Porriño.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 6 de outubro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución do recurso de reposición contra a clasificación do Monte Veciñal en Man Común Boitirado, no concello de Riotorto (expediente 7/2019).

 

BOP A Coruña 26 DE OUTUBRO (204)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 238ADIF2198 motivado por las obras del proyecto de “EMERGENCIA DE LAS OBRAS DE LA ESTABILIZACIÓN URGENTE DE LA TRINCHERA ENTRE LOS KMS 18/550 Y 18/860, POR DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2020. LÍNEA 740. TRAYECTO: SAN SADURNIÑO -CERDIDO”, en el término municipal de San Sadurniño (A Coruña).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias