NORMATIVA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 10 DE NOVIEMBRE

LEGISLACIÓN (L396)

REGLAMENTOS

Producción ecológica.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1935 de la Comisión de 8 de noviembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723 en lo que atañe a la información y los datos sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos que deben presentarse utilizando el modelo de formulario normalizado.

 

BOE 10 DE NOVIEMBRE (269)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ayuntamiento de Castrelo do Val. Convenio.- Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Castrelo do Val.

Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas. Convenio.- Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.

 

DOG 10 DE NOVEMBRO (216)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Tarxeta Benvida.- Orde do 4 de novembro de 2021 pola que se fai público o incremento do crédito das axudas previstas na Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/ as ou declaradas/os en situación de garda con fins adoptivos no ano 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 20 de outubro de 2021 pola que se resolven as solicitudes das subvencións da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Ampliación de prazo.- Resolución do 8 de novembro de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación previsto na Resolución do 13 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503D).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Ampliación de prazo.- Resolución do 4 de novembro de 2021 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 31.1 da Resolución do 10 de maio de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

Ampliación de prazo.- Resolución do 4 de novembro de 2021 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 30.1 da Resolución do 8 de abril de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilanova de Arousa (expediente IN407A 2021/148-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2021/150-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Meis (expediente IN407A 2021/158-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Forcarei (expediente IN407A 2021/160-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Rosal (expediente IN407A 2021/161-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Dozón (expediente IN407A 2021/163-4).

Expropiacións.- Anuncio do 26 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2019/196-1, no concello de Boiro.

 

BOP Pontevedra 10 DE NOVEMBRO (216)

CONCELLO DE REDONDELA

Subvencións e axudas.- Extracto de la Resolución de 18 de agosto de 2021 por la que se convoca la concesión de Subvenciones para actividades de promoción de la mujer y la igualdad para el año 2021 y de la Resolución de 2 de noviembre de 2021 por la que se modifican las Bases de Subvenciones para actividades de promoción de la mujer y la igualdad para el año 2021.(Bases da convocatoria)

Código de procedemento: BDNS(Identif.):581448

Obxecto: Desarrollo de actividades y programas de promoción de la mujer y de la igualdad cuya finalidad sea: — La promoción de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos. — La prevención y el tratamiento de la violencia de género. — La formación, orientación y asesoramiento hacia la búsqueda o consolidación del empleo. — La promoción de la conciliación, corresponsabilidad e igualdad en los hogares.

Prazo de presentación:01 de decembro

Beneficiarios: Asociaciones de mujeres y vocalías de la mujer de entidades vecinales o culturales debidamente constituidas en asamblea demostrable a través de la presentación de la correspondiente acta, que figuren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Redondela, y que cuenten con representación en el Consejo Municipal de la Mujer

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias