NORMATIVA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 12 DE NOVIEMBRE (271)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.– Orden APA/1233/2021, de 4 de noviembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades comerciales de plantas.– Orden APA/1234/2021, de 4 de noviembre, por la que se dispone el cambio de denominación de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/1235/2021, de 4 de noviembre, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/1236/2021, de 4 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden APA/1097/2021, de 7 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

 

DOG 12 DE NOVEMBRO (218)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Ampliación de prazo.- Resolución do 11 de novembro de 2021 pola que se amplían os prazos de execución e xustificación previstos na Resolución do 15 de xullo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a mellora da competitividade dos establecementos hoteleiros e de restauración que serán susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe React-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503B).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 15 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2021-45 AT).

Instalacións.- Resolución do 19 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente-e IN407A 2020/115-1).

 

BOP A Coruña 12 DE NOVEMBRO (216)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 5 de novembro do 2021 da X.T. da Coruña polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa, de construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica no concello de Teo (expte.-e.: IN407A2019/233-1)

CONCELLO DE CARBALLO

Convocatoria de subvenciones y ayudas pública.– Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2021, por el que se aprueban las bases de reguladoras de la convocatoria de concesión de ayudas para el pago de suministros energéticos en el Ayuntamiento de Carballo para el año 2021

Código de procedemento: BDNS(Identif.):593916

Obxecto: Ayudas de tipo social para las familias más vulnerables y/o en riesgo de exclusión social para hacer frente al pago de suministros energéticos ante la imparable subida del precio de la energía eléctrica y del gas

Prazo de presentación:27 de novembro

Beneficiarios: Ver extracto

 

BOP Lugo 12 DE NOVEMBRO (260)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 5 de novembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Chantada. (Expediente IN407A 2021-96AT)

Instalacións.- Resolución do 15 de outubro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente IN407A 2021-45AT)

 

BOP Pontevedra 12 DE NOVEMBRO (218)

CONSELLERIA DE SANIDADE

Expropiacións.– Resolución del 20 de octubre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación y formalización de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción del nuevo vial de ampliación del Hospital Gran Montecelo, de clave PO/21/078.01, en el ayuntamiento de Pontevedra.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias