NORMATIVA DO DIA 15 NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 15 DE NOVIEMBRE

LEGISLACIÓN (L402)

REGLAMENTOS

Productos avícolas.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1977 de la Comisión de 12 de noviembre de 2021 que modifica los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a las entradas correspondientes al Reino Unido en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y aves de caza

LEGISLACIÓN (L403)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/1982 de la Comisión de 12 de noviembre de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros

 

DOG 15 DE NOVEMBRO (219)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Fundacións de Interese galego.- Resolución do 4 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese galego da Fundación Enxeñería Agronómica para o Desenvolvemento de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 21 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2018/476-4).

Parques eólicos.- Resolución do 28 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se dá publicidade da declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, relativa ao proxecto do parque eólico Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña), promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/08).

Instalacións.- Resolución do 5 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Chantada (expediente IN407A 2021-96 AT).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 27 de outubro de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción denominado Adaptación da estrada LU-231, Friol-A Baiuca, puntos quilométricos (pp.qq.) 0+000-18+700 (enlace autoestrada A-54) ao Plan de baixa intensidade media diaria (IMD) mellorada; treito 9+400-18+700, de clave LU/16/075.10.2, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

 

BOP A Coruña 15 DE NOVEMBRO (217)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro do 2021 da X.T.da Coruña,pola que se concede a autorización administrativa previa,de construción e DUP,en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expte.-e.:IN407A2021/106-1)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDA

Tecores.– Anuncio polo que se lle da publicidade ao expediente de fusión dos tecores “Nosa Sra. das Neves” (C-10019) e “Sta. M.ª de Cabalar” (C-10116), no concello da Capela

 

BOP Lugo 15 DE NOVEMBRO (262)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL- ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA DA DELEGACIÓN DE GOBERNO EN GALICIA

Parques eólicos.- Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Balocas de 65 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincias de A Coruña y Lugo.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias