NORMATIVA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 18 DE NOVIEMBRE

LEGISLACIÓN (L410)

DECISIONES

Producción ecológica.- Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/771 de la Comisión, de 21 de enero de 2021, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de criterios y condiciones específicos para los controles de contabilidad documentada en el marco de los controles oficiales de la producción ecológica y los controles oficiales de grupos de operadores

 

BOE 18 DE NOVIEMBRE (276)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Demarcación de Carreteras del Estado.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de aprobación del expediente de información pública y definitiva del Proyecto de Trazado: “Mejora de la seguridad vial en la intersección de Ribela. Construcción de un enlace y reordenación de accesos en la carretera N-525, p.k. 244+368. T.M. de Coles. Provincia de Ourense”. Clave: 33-OR-5330.

 

DOG 18 DE NOVEMBRO (222)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Concesións.- Resolución do 9 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300C).

V. ANUNCIOS

Instalacións.- Resolución do 13 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2021/159-4).

Parques eólicos.- Resolución do 19 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a aprobación do proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, do proxecto do parque eólico Suíme, situado no concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra (IN408A/2018/07).

Expropiacións.- Anuncio do 4 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, de convocatoria de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados correspondentes ao expediente denominado LMT derivada a CT Canaval Campo da Festa (expediente IN407A 2020/14 AT).

 

BOP A Coruña 18 DE NOVEMBRO (220)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 10 de novembro do 2021 da X.T. da Coruña pola que se concede a autorización admtva.previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (expediente-e.IN407A 2021/110-1)

Instalacións.- Resolución do 10 de novembro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e.: IN407A 2021/75-1)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias