NORMATIVA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOP Lugo 20 DE NOVEMBRO (267)

CONCELLO DE XOVE

Convocatoria.- Extracto da Resolución de alcaldía Nº 2021-0886 de 15 de novembro de 2021 pola que se aproba a convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva E tramitación anticipada das axudas a explotacións gandeiras de gando vacún do Concello de Xove para o exercicio 2022.

Código de porcedemento: BDNS (Identif.): 595176

Obxecto: O obxecto da presente convocatoria é regular o sistema de concesión de axudas para compensar ós titulares de explotacións gandeiras de gando vacún sitas no concello por pérdidas derivadas da morte da reses correspondente ao exercicio de 2021

Prazo de presentación: O prazo establecido para a presentación de solicitudes será todo o exercicio 2021. As solicitudes deberán presentarse antes de que transcurran 2 meses dende a data da morte do animal obxecto de axuda

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios das axudas as persoas físicas ou xurídicas que consten como titulares da explotación gandeira e estean censados no Concello. (C.E.A. 27025..

ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA

Parque eólico.- Corrección erros no edicto do parque eólico mistral e do parque eólico nordés nas provincias de A Coruña e Lugo (PÁX. 16, R. 3311).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias