NORMATIVA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 22 DE NOVIEMBRE

LEGISLACIÓN (L415)

REGLAMENTOS

Sector vitivinícola.- Reglamento delegado (UE) 2021/2027 de la Comisión de 13 de septiembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/884, en lo que atañe a las excepciones al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 en el sector vitivinícola, y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149.

Productos avícolas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2031 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2021, que modifica los anexos V y XIV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 en lo que respecta a las entradas correspondientes al Reino Unido en las listas de terceros países desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de aves de corral, productos reproductivos de aves de corral y carne fresca de aves de corral y aves de caza ( 1 ).

 

DOG 22 DE NOVEMBRO (224)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Festivos locais.- Resolución do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de outubro de 2021 da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no Concello de Barbadás (expediente IN407A 2021/140-3).

Expropiacións.- Resolución do 4 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se ordena a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2021 polo que se aproba definitivamente o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal de ampliación das instalacións da sede central do Grupo Caamaño, situada en Alvedro (Culleredo), e se declara a súa utilidade pública para os efectos expropiatorios, así como das disposicións normativas contidas nel.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Estudo de impacto ambiental.- Anuncio do 5 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se somete a información pública o proxecto e estudo de impacto ambiental para o proxecto de ampliación de instalación de galiñas poñedoras en ecolóxico e construción de esterqueira, situada no concello do Páramo (expediente MR2021/002).

 

BOP A Coruña 22 DE NOVEMBRO (222)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 16 de novembro do 2021 da X.T. da Coruña pola que se concede a autorización admtva. previa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Cabana de Bergantiños (expediente-e.: IN407A 2021/131-1)

CONCELLO DE MUROS

Convovatoria.- Convocatoria de axudas para a rehabilitación de vivendas no casco histórico.

Código de procedemento:

Obxecto: 1. Obras de rehabilitación de vivendas e de edificios destinados a vivenda unifamiliar, incluídas as obras en elementos comúns que acompañen complementariamente ás de rehabilitación de vivenda. 2. Execución de obras para os elementos comúns dos edificios de vivendas

Prazo de presentación: Ata o esgotamento do crédito orzamentario, e as actuacións subvencionadas teñen que estar rematadas e xustificadas antes do 31 de decembro de 2022.

Beneficiarios: En función dos ingresos familiares ponderados (IFP) dos solicitantes cando estes teñan constituída a súa residencia habitual e permanente nas vivendas a rehabilitar ou estas se rehabiliten con tal fin.

 

BOP Lugo 22 DE NOVEMBRO (268)

ÁREA DE INDUSTRIA E ENERXÍA. DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA

Parques eólicos.- Corrección de errores en el anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Fonte Barreiros de 96 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Lugo.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias