NORMATIVA DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 26 DE NOVIEMBRE

LEGISLACIÓN (L421)

REGLAMENTOS

Precios representativos.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/2067 de la Comisión de 24 de noviembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

Código NC Designación de las mercancías Precio

representativo

(en EUR/100 kg)

Garantía

contemplada en el

artículo 3

(en EUR/100 kg

Origen (

1

0207 14 10 Trozos deshuesados de aves de la especie

Gallus domesticus, congelados

172 44 BR

Patatas.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/2069 de la Comisión de 25 de noviembre de 2021 por el que se modifica el anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a la introducción en la Unión de patatas de consumo procedentes de Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia, y por el que se derogan las Decisiones de Ejecución 2012/219/UE y (UE) 2015/1199

 

BOE 26 DE NOVIEMBRE (283)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola.-Corrección de errores del Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español

 

DOG 26 DE NOVEMBRO (228)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Situación da tesouraría.- Resolución do 25 de outubro de 2021 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e os movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao segundo trimestre de 2021.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 18 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou a adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos por este instituto, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento VI420A). (Extracto)

Código de procedemento: VI420A

Obxecto: Aprobar as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión das subvencións para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo Prazo de presentación:

Beneficiarios: comunidades de propietarios/as dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo IGVS sometidos a réxime de protección que, no momento de presentar a correspondente solicitude, teñan máis de dez anos de antigüidade e aqueles en que o dito réxime se extinguise nos tres anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes previsto na correspondente convocatoria de axudas, sempre que non recibisen outra axuda do IGVS para a realización de obras do mesmo concepto nos dez anos inmediatamente anteriores ao da convocatoria correspondente e, ademais, cumpran cunha seris de requisitos (ver publicación).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 17 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude das autorizacións administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto da liña de evacuación eléctrica do parque eólico San Martiño LAT 132 kV SET PE San Martiño-SET Larouco, sita nos concellos de Baltar e Xinzo de Limia (expediente IN408A 2021/043).

Instalacións.- Resolución do 8 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, da instalación eléctrica da liña SEQ806 Quiroga 6, substitución apoio C7B9QS5S28, no concello de Quiroga (expediente 2020/15 AT).

Instalacións.- Resolución do 5 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello de Ourense (expediente IN407A 2021/119-3).

Instalacións.- Resolución do 5 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ribadavia (expediente IN407A 2021/116-3).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Navia de Suarna (27/PARI01/21).

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Carballeda de Valdeorras (32/PARI01/21).

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Carballeda de Avia (Ourense) (32/PARI02/21).

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Campo Lameiro (36/PARI01/21).

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Pantón (27/PARI02/21).

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Crecente (36/PARI02/21).

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Carnota (15/PARI02/21).

Perímetro de alto risco de incendio.- Resolución do 11 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Defensa do Monte, pola que se declara o perímetro de alto risco de incendio nas vías de titularidade municipal no concello de Bergondo (15/PARI01/21).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 5 de novembro de 2021, do Servizo Provincial de Lugo, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado de mellora da estrada LU-651, treito Ferrería Vella-Seoane do Courel, de clave LU/17/128.01.1, no concello de Folgoso do Courel

 

BOP Pontevedra 26 DE NOVEMBRO (229)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Poxa leiras rústicas.- Convocatoria primeira poxa de varios lotes de leiras rústicas no Concello de Cambados.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias