NORMATIVA DO DIA 07 DE DECEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 07 DE DICIEMBRE

LEGISLACIÓN (L436)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/2158 de la Comisión de 6 de diciembre de 2021 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/934, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina clásica

 

BOE 07 DE DICIEMBRE (292)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Empleo.- Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.

 

DOG 07 DE DECEMBRO (234)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 161/2021, do 25 de novembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción dunha senda na AC-305, no treito A Casilla-O Araño-Burés, no concello de Rianxo (clave AC/19/005.06).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 10 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e IN407A 2021/75-1).

Parque eólico.- Resolución do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Valdepereira, localizado nos concellos de Lalín e O Irixo, promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-05/11).

Parque eólico.- Resolución do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental, o proxecto de interese autonómico e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Pico Seco, localizado nos concellos de Lalín e O Irixo, promovido por Aerogeneración Galicia, S.L. (expediente IN661A DXIEM-04/11).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Proxecto de cambio de uso forestal.- Anuncio do 24 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso forestal a agrícola de varias parcelas, na parroquia de Balmonte, no concello de Castro de Rei (Lugo) (expediente 2021/0014).

Proxecto de cambio de uso forestal.- Anuncio do 24 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso forestal a agrícola de varias parcelas na parroquia de Vilacova, no concello de Salvaterra de Miño (Pontevedra) (expediente 2020/0144).

 

BOP A Coruña 07 DE DECEMBRO (232)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 8001.- Ponte sobre o rio Mandeo na estrada DP 8001 Cruces a Penablanca, pq 3+100 (Sobrado) 2021.1110.0011.0 DP 8001

BOP Lugo 07 DE DECEMBRO (280)

XEFATURA TERRITORIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA , EMPRESA E INNOVACIÓN DE LUGO

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Samos. (Expediente IN407A 2021-44AT)

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Monforte de Lemos. (Expediente IN407A 2021-37AT)

Instalacions.- Resolución do 24 de novembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Taboada. (Expediente IN407A 2021-86AT)

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Taboada. (Expediente IN407A 2021-76AT)

 

BOP Pontevedra 07 DE DECEMBRO (236)

CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES

Convocatoria.- Bases y convocatoria de ayudas a los sectores económicos del municipio de Fornelos de Montes afectados por la crisis de la Covid-19

Código de procedemento: BDNS(Identif.):598099

Obxecto: paliar la grave situación social y económica a la que se enfrentan las pequeñas empresas, con hasta 10 personas empleadas, y trabajadores autónomos con domicilio social y fiscal en Fornelos de Montes

Prazo de presentación:29 de diciembre 2021

Beneficiarios: s las personas físicas y las personas jurídicas, así como las comunidades de bienes o sociedades civiles, u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan una serie de requisitos

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias