NORMATIVA DO DIA 15 DE DECEMBRO DE 2021

Publicación da Lei 16/2021 pola que se modifica a Lei 12/2013, do 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria.

BOE 15 DE DICIEMBRE (299)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Cadena alimentaria.- Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.- Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas

Explotaciones agrarias.- Orden APA/1398/2021, de 1 de diciembre, por la que se fija para el año 2022 la renta de referencia.

 

DOG 15 DE DECEMBRO (239)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Ampliación da dotación orzamentaria.- Orde do 10 de decembro de 2021 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa APROL-Economía Social) e se convocan para o ano 2021.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Axudas sociais de carácter extraordinario.- Decreto 163/2021, do 25 de novembro, polo que se establecen axudas sociais de carácter extraordinario, a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non contributiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Expropiación forzosa.- Resolución do 26 de novembro de 2021 pola que se aproba definitivamente o proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución do polígono número un do Plan parcial de San Paio de Navia (Vigo).

Expropiación forzosa.- Resolución do 26 de novembro de 2021 pola que se aproba definitivamente o proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución do polígono número dous do Plan parcial de San Paio de Navia (Vigo).

Expropiacion forzosa.- Resolución do 26 de novembro de 2021 pola que se aproba definitivamente o proxecto de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución do polígono número tres do Plan parcial de San Paio de Navia (Vigo).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias