NORMATIVA DO DIA 16 DE DECEMBRO DE 2021

Publicación das bases reguladoras para a concesión directa das subvencións estatais para a renovación do parque nacional de maquinaria agraria e publicación da convocatoria para establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.

BOE 16 DE DICIEMBRE (300)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.- Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura.

Subvenciones.- Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vacuno. Organizaciones interprofesionales.- Orden APA/1406/2021, de 3 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción, comunicación e imagen, así como generación de conocimiento, mejora de la competitividad y desarrollo sostenible durante cuatro años.

 

DOG 16 DE DECEMBRO (240)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 29 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países, e se convocan para o ano 2022 (codigo de procedemento MR440D). (Extracto)

Codigo de procedemento: MR440D

Obxecto: Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países, e realizar a convocatoria para o ano 2022.

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes remata o día 14 de xaneiro de 2022.

Beneficiarios: Empresas vinícolas; Organizacións de produtores vitivinícolas e asociacións de organizacións de produtores vitivinícolas; Organizacións interprofesionais; Organizacións profesionais; Órganos de xestión e de representación das indicacións xeográficas protexidas e denominacións de orixe protexidas vínicas; As asociacións temporais ou permanentes de produtores que teñan entre os seus fins o desenvolvemento de iniciativas en materia de promoción e comercialización do viño; Cooperativas que comercializan viños elaborados por elas ou polos seus asociados; As entidades asociativas sen ánimo de lucro participadas exclusivamente por empresas do sector vitivinícola que teñan entre os seus fins a promoción exterior dos viños

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Redsitribución de créditos.- Resolución do 3 de decembro de 2021 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2021 (código de procedemento IN417Y).

 

BOP Pontevedra 16 DE DECEMBRO (242)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 29 de novembro de 2021, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de MSV no entorno de TCA na estrada PO-308, PPQQ 3+500-5+100, de clave PO/19/053.06, no concello de Poi.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias