NORMATIVA DO DIA 24 DE DECEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 24 DE DICIEMBRE (308)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuestos.- Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contratación.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: Realización de la encuesta anual de industrias lácteas de los años 2021, 2022 y 2023 y de la encuesta mensual de industrias lácteas de los años 2022 y 2023. Expediente: 20210000190C.

 

DOG 24 DE DECEMBRO (246)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Violencia de xénero.- Resolución do 17 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero, prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de procedemento SI434A).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Eólicos.- Anuncio do 13 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Acibal, nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña (Pontevedra) (expediente 2020/0249).

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 13 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de repoboación forestal do monte veciñal en man común Serra do Leboreiro e Cabreira, nas parroquias da Fraga, Parada e San Xes de Vilariño, no concello de Lobeira (Ourense) (expediente 2021/0155).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias