NORMATIVA DO DIA 28 DE DECEMBRO DE 2021

Concesións de axudas para paliar os danos producidos polo lobo en 2020. Concesión do programa de OPAS da Deputación da Coruña. Superficie para autorizacións de novas plantacións de viñedo.

BOE 28 DE DICIEMBRE (311)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenio.- Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Colegio Profesional de Delineantes y Técnicos Superiores Proyectistas de A Coruña.

Convenio.- Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Pontevedra.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola.- Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se aprueban en 2021 las limitaciones a las autorizaciones de nuevas plantaciones y restricciones a las de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación en la DOCa Rioja para 2022, y se da publicidad a las decisiones adoptadas en 2021 por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de replantación y de conversión de derechos de plantación en el ámbito de las DOPs que se ubiquen en su territorio para 2022.

Sector vitivinícola.- Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2022, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional.

DOG 28 DE DECEMBRO (248)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións.- Resolución do 15 de decembro de 2021, da Dirección Xeral do Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2020.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Convocatoria.- Orde do 15 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco e se convocan para o exercicio 2022 (tramitación anticipada) (código de procedemento IF303A). (Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Redistribución de orzamento.- Resolución do 22 de decembro de 2021 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para os anos 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421S).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Eólicos.- Acordo do 21 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Braña Ancha, nos concellos de Santa Comba e Coristanco (expediente IN408A 2020/21).

 

BOP A Coruña 28 DE DECEMBRO (246)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución de presidencia número 2021/49939 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa OPAS para a realización de actividades durante o exercicio 2021.

 

BOP Lugo 28 DE DECEMBRO (296)

BECERREÁ

Incendios.- Exposición pública do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do concello de Becerreá.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias