NORMATIVA DO DIA 10 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 10 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L005)

REGLAMENTOS

Zonas vitícolas.- Reglamento Delegado (UE) 2022/16 de la Comisión de 22 de octubre de 2021 que corrige determinadas versiones lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) 2019/934, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las zonas vitícolas donde el grado alcohólico pueda verse incrementado, las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicables a la producción y conservación de los productos vitícolas, el porcentaje mínimo de alcohol para subproductos y la eliminación de estos, y la publicación de las fichas de la OIV.

 

DOG 10 DE XANEIRO (5)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV, eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175).

Instalacións.- Resolución do 29 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/207-4).

Instalacións.- Resolución do 30 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2021/172-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2021/133-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 3 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Abelenda, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Abelenda, do concello de Avión.

 

BOP A Coruña 10 DE XANEIRO (5)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa dunha infraestrutura gasística no concello de Arteixo (IN627A 2021/12-1)

Instalacións.- Acordo do 27 de decembro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa dunha infraestrutura gasística no concello de Ferrol (IN627A 2021/11-1)

CONCELLO DE DODRO

PXOM.- Publicación da normativa da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal de Dodro para relocalizar o solo urbanizable industrial S-01

 

BOP Ourense 10 DE XANEIRO (6)

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA, E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Anuncio de la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación de Ourense, por el que se convoca para el levantamiento de las actas de pago de los predios afectados por el proyecto de la instalación “LAT a 220 Kv DC de E/S en la SE ponte Bibei de la LAT Conso-Trives A 220kV (Manzaneda)”. Expte. n.º IN407A 2016/250-3-AT [3275/2021] (Páx.4)

Expropiacións.- Acuerdo de la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación de Ourense, por el que se convoca para la redacción de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por una instalación eléctrica en Faquín, Maside. Expte. n.º: IN407A 2021/35-3 AT [3315/2021]. (Páx.5)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias