NORMATIVA DO DIA 17 DE XANEIRO DE 2022

Concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades

DOUE 17 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L10)

DECISIONES

Peste Porcina.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/62 de la Comisión, de 14 de enero de 2022, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste porcina africana en Italia [notificada con el número C(2022) 320] ( 1 )

 

BOE 17 DE ENERO (14)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/14/2022, de 10 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/15/2022, de 10 de enero, por la que se dispone la extinción de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/16/2022, de 10 de enero, por la que se modifican los titulares de títulos de obtención vegetal en vigor en el Registro de Variedades Protegidas.

 

DOG 14 DE XANEIRO (9 – BIS)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Covid-19.- Orde do 12 de xaneiro de 2022 pola que se prorrogan e se modifican diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Covid-19.- Orde do 13 de xaneiro de 2022 pola que se prorroga a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

DOG 17 DE XANEIRO (10)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Convocatoria.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego e se convocan para o ano 2022, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento PR858A).(Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR553C).(Extracto).

Código de proecedemento: MR553C

Obxecto: . O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio ou morte de animais, ou pola destrución de produtos, no marco de programas ou actuacións oficiais de vixilancia, loita, control ou erradicación de enfermidades animais, e pola morte de animais no contexto das medidas de execución de actuacións sanitarias oficiais impostas pola autoridade competente, ou como consecuencia directa de tratamentos, manipulacións preventivas ou con fins de diagnóstico, así como nos demais supostos recollidos na Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, e convocalas para o ano 2022

Prazo de presentación: 1. O prazo para a presentación das solicitudes e, se é o caso, da correspondente documentación complementaria será desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o día 30 de novembro de 2022.

2. A tramitación do procedemento de concesión das indemnizacións establecidas nesta

orde levarase a cabo durante todo o exercicio orzamentario do ano 2022.

Beneficiarios:Ver orde.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Salvaterra de Miño e Salceda de Caselas (expediente IN407A 2021/243-4).

Instalacións.- Resolución do 23 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2021/254-4).

Instalacións.- Resolución do 30 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a rectificación das afeccións indicadas na relación de bens e dereitos afectados da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico dos Cotos, localizado no concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 17 de decembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de inicio do expediente de clasificación dos montes Chan das Cervas e Costa, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Vicente de Oitavén, parroquia de San Vicente de Oitavén, concello de Fornelos de Montes (Pontevedra).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 20 de decembro de 2021, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de senda na PO-548 (puntos quilométricos 2+970-3+200) e continuidade nunha vía municipal, de clave PO/19/072.06, no concello de Valga.

Expropiacións.- Resolución do 20 de decembro de 2021, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de MSV e mellora da accesibilidade na PO-330, de clave PO/19/158.06, no concello de Vigo.

 

BOP A Coruña 17 DE XANEIRO (10)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Bases reguladoras.- R.P. 2022/2291 pola que se aproban as bases reguladoras da programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña e convocatoria para 2022.

CONCELLO DE AMES

PXOM.- Aprobación definitiva do proxecto de ocupación APR PB4-07 “Rego dos Pasos Norte II” do PXOM

 

BOP Pontevedra 17 DE XANEIRO (10)

CONCELLO DE LALÍN

Correción de erros.- Correción de erros bases reguladoras da concesión, por concorrencia non competitiva, de axudas económicas extraordinarias a autónomos e pemes do Concello De Lalín afectados na súa actividade económica pola pandemia da COVID-19

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias