NORMATIVA DO DIA 25 DE XANEIRO DE 2022

Publicación das subvencións para proxectos de investimento en actvidades non agrícolas,

BOE 25 DE ENERO (21)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/29/2022, de 19 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden APA/14/2022, de 10 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/30/2022, de 19 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden APA/16/2022, de 10 de enero, por la que se modifican los titulares de títulos de obtención vegetal en vigor en el Registro de Variedades Protegidas.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados y actas de ocupación temporal de las fincas afectadas por el Proyecto “Variante de Ourense. Tramo: Enlace de Eirasvedras con la N-120 en su p.k. 573,8-Enlace de Quintela con la N-120 en su p.k. 572,0”. Clave: 13-OR-4600.A. Término municipal: Ourense.

 

DOG 25 DE XANEIRO (16)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2022, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (códigos de procedemento PR483A, PR483B, PR483C e PR483D).(Extracto)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, e se convocan para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento TR811A).(Extracto)

Concesións.- Corrección de erros. Resolución do 31 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas con cargo á Resolución do 15 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas para o ano 2021 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 186, do 27 de setembro).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Concesións.- Resolución do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actvidades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR708A).(Extracto)

Código de procedemento: MR708A

Obxecto: a) Adquirir maquinaria e equipamento co fin de mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, co fin de reforzar o tecido empresarial no territorio rural galego e mellorar a súa competitividade, inducir á xeración de novos empregos, consolidar os existentes e, en última instancia, dinamizar a economía dos territorios rurais.

b) Pór en marcha novas actividades empresariais de carácter non agrícola nas aldeas

modelo declaradas con anterioridade á publicación destas bases reguladoras.

Prazo de presentación:24 de febreiro.

Beneficiarios: a) Microempresas e pequenas empresas situadas en zonas rurais. b) Persoas físicas que residan nunha zona rural. c) Titulares dunha explotación agraria ou membros da súa unidade familiar, que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na

propia explotación.

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023 (código de procedemento MR701E). (Extracto)

Convocatoria.- Resolución do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR711D).(Extracto)

 

BOP A Coruña 25 DE XANEIRO (16)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FOAXE-C/2022. Aprobación das bases.- bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de centros de servizos sociais no ano 2022.

Programa FOAXE-P/2022. Aprobación das bases.- Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2022

Programa FOIE/2022. Aprobación das bases.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2022

Programa FOIO0A/2022. Aprobación das bases.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2022 (FOIO0A/2022).

Programa FOCVAA/2022.Aprobación das bases.- Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios no ano 2022 (FOCVAA/2022)

 

BOP Pontevedra 25 DE XANEIRO (16)

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Concesións.- Premios Sofia Novoa Ortiz concedidos polo servizo de igualdade durante o mes de decembro de 2021

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias