NORMATIVA DO DIA 26 DE XANEIRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 26 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L17)

REGLAMENTOS

Peste porcina.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/97 de la Comisión de 25 de enero de 2022 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.

 

BOE 26 DE ENERO (22)

V. ANUNCIOS.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, por el que se publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado “Autovía A-74, de A Mariña. Tramo: Burela-Foz”. Provincia de Lugo. Clave: 12-LU-4680.

 

DOG 26 DE XANEIRO (17)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN541A). (Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 17 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativa (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 30 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello do Rosal (expediente IN407A 2021/284-4).

Instalacións.- Resolución do 30 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Baiona (expediente IN407A 2021/274-4).

Instalacións.- Resolución do 30 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilanova de Arousa (expediente IN407A 2021/272-4).

 

BOP A Coruña 26 DE XANEIRO (17)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FO103A/2022. Aprobación das bases.- Bases reguladoras do programa de. subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2022

 

BOP Lugo 26 DE XANEIRO (20)

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Convocatoria.- Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para mejorar la eficiencia energética en los hogares de personas en situación de riesgo y/o exclusión social durante el año 2022

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias