NORMATIVA DO DIA 4 DE FEBREIRO DE 2022

Publicación das axudas para as persoas titulares de terreos cinexéticos e dos Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE)

BOE 4 DE FEBRERO (30)

VI. ANUNCIOS.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de supresión de los pasos a nivel de los p.k. 5+224, 5+295 y 5+359 del ramal de acceso al Puerto de Marín (Pontevedra) tramo: Ramal de acceso al Puerto de Marín (Pontevedra)”.

 

DOG 4 DE FEBREIRO (24)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Convocatoria.- Orde do 18 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para as persoas titulares de terreos cinexéticos ordenados destinadas ao fomento da riqueza e xestión dos recursos cinexéticos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MT723A).(Extracto)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D).(Extracto)

Código de procedemento: Liña I. Elaboración e implantación de plans de igualdade (TR357C). Liña II. Conciliación (TR357D). Liña III. Certificacións de RSE (TR357B)

Obxectivo: Axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código de procedemento administrativo (TR357C), adoptar medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral, código de procedemento administrativo (TR357D), así como implantar sistemas de xestión de responsabilidade social empresarial (RSE), código de procedemento administrativo (TR357B)

Prazo de presentación:4 de marzo

Beneficiarios: Ver orde

 

BOP Pontevedra 4 DE FEBREIRO (24)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 3 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS TRO701 ao CT Subride, no concello de Vigo, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2019/230-4).

Instalacións.- Resolución do 10 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Adecuación LAT 66 kV Pontesampaio-Redondela entre apoios 393 e 418, no concello de Redondela, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2021/94-4)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias