NORMATIVA DO DIA 7 DE FEBREIRO DE 2022

Publicación da axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.

BOE 7 DE FEBRERO (32)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Violencia de género.- Resolución de 28 de enero de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

 

DOG 7 DE FEBREIRO (25)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladorasda concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación dedependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigode procedemento BS614B).(Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A).(Extracto)

Código de procedemto: MR340A

Obxecto: establecer as bases reguladoras das axudas aos investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e convocar as correspondentes ao exercicio orzamentario de 2022. As axudas consistirán en subvencións cuxa concesión se efectuará mediante concorrencia competitiva, así como en garantías para préstamos destinados a financiar os investimentos

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes para subvencións desta convocatoria será dun mes contado a partir do día seguinte ao de publicación desta orde. O prazo de presentación de solicitudes de préstamos garantidos desta convocatoria finalizará o día 30 de marzo de 2022.

Beneficiarios: Poderán acollerse a estas axudas os empresarios individuais ou sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións obxecto da axuda dedicadas á transformación e/ou comercialización de produtos do anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea e sobre as cales recaia a carga financeira dos investimentos e gastos que se consideren subvencionables

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 17 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso de forestal monte veciñal.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas no monte veciñal en man común de Berbetouros, nas parroquias de Berbetouros, Ferreira de Negral e A Puxeda, no concello de Palas de Rei (Lugo) (expediente 2020/0253).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Anuncio do 28 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A), publicada no Diario Oficial de Galicia número 39, do 26 de febreiro de 2021.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución do recurso de reposición contra a revisión do esbozo do MVMC Egualonga, Castelo de Gohia, Espigón, Carraceiro e outros, concello de Xermade (expediente 121_80/2019_64RV).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado, relativo ao deslindamento parcial do monte da parroquia do Sisto, no concello de Ourol (expediente 4DES/2019).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 122/76 e cinco máis).

 

BOP A Coruña 7 DE FEBREIRO (25)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

Modificación das bases do programa FO203/2022.- Modificación das bases do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2022 – FO203/2022

Modificación das bases do programa FO213/2022.- Modificación das bases do programa de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de grande formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2022 – FO213/2022

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas (FO103A/2022).- Extracto de la Resolución número 5166 do 27 de enero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a entidades de la provincia, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de fomento de la actividad física y del deporte durante el año 2022 (FO103A/2022)

CONCELLO DE ARZÚA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Convocatoria de ampliación de Ayudas a conceder al comercio y hostelería local mediante la campaña “Arzúa, tu tienda” para la re activación y fomento de la economía local mediante la emisión de bonos para el consumo del Ayuntamiento de Arzúa.

 

BOP Pontevedra 7 DE FEBREIRO (25)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución apoio A3M2DE63 na LMT MUR817, no concello de Pontevedra, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2021/63-4).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Subvencións e axudas.- Bases reguladoras e convocatoria dos premios demo day correspondentes ao programa “DEpoemprende” 2021-2022. Modalidade do proxecto: “DEPOEMPRENDE NA FP” (Extracto)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTA CTI Sandelle, no concello da Estrada, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2021/26-4).

Instalacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución apoio 9PC5DE00 da VLG802 e instalación de TLC, no concello de Sanxenxo, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2020/178-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias