NORMATIVA DO DIA 8 DE FEBREIRO DE 2022

Publicación das concesións das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia

BOE 8 DE FEBRERO (33)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/72/2022, de 27 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convocatoria.-Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres (Programa NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS).

 

DOG 8 DE FEBREIRO (26)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 17 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR446A).

Concesións.- Resolución do 19 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ás organizacións de produtores de froitas e hortalizas (OPFH).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 19 de xaneiro de 2022 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2022 (códigos de procedemento VI422F e VI406A).(Extracto VI422F). (Extracto VI406A)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Piñeiro, no concello de Xermade (Lugo) (expediente 2021/0012).

 

BOP Pontevedra 8 DE FEBREIRO (26)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS GON807, CT Alborés Grande, no concello de Nigrán, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2019/240 4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias