NORMATIVA DO DIA 10 DE FEBRERO DE 2022

Publicación do Acordo do Consello de Ministros do 8 de febreiro de 2022, polo que se aproba o Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario).

DOUE 10 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L29)

CORRECCION DE ERRORES

PAC.- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013

 

BOE 10 DE FEBRERO (35)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Sector agroalimentario.- Orden PCM/81/2022, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2022, por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario).

 

DOG 10 DE FEBREIRO (28)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Axudas para a conciliación.- Corrección de erros. Orde do 12 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR341R).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Anuncio do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución apoio A3M2DE63 na LMT MUR817, no concello de Pontevedra.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 13 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación da revisión da autorización ambiental integrada da planta de envasado de leite UHT que Leche de Galicia, S.L. posúe no concello de Vilalba (Lugo) (expediente 2020-IPPC-M-38).

 

BOP A Coruña 10 DE FEBREIRO (28)

CONCELLO DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Coruña, de fecha 02/02/2022, de aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro destinadas a actividades o proyectos de interés social para el ejercicio 2022

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 2 de febrero de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sociales sin ánimo de lucro destinadas a actividades o proyectos de interés social en materia de igualdad y diversidad en el término municipal de A Coruña.

 

BOP Pontevedra 10 DE FEBREIRO (28)

CONCELLO DE SILLEDA

Subvencións e axudas.- Bases específicas reguladoras da convocatoria para o outorgamento de subvencións para entidades culturais do Concello de Silleda, ano 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias