NORMATIVA DO DIA 11 DE FEBREIRO DE 2022

Axudas para actuacións de concellos e entidades en reservas da biosfera de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia

BOE 11 DE FEBRERO (36)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Premios.- Orden EFP/87/2022, de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Aulas por la Igualdad: Premios “Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia” y Premios “Irene: la paz empieza en casa”.

 

DOG 11 DE FEBREIRO (29)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN308D).(Extracto liñas 1 e 4). (Extracto liñas 2,3 e 5)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Convocatoria.- Orde do 20 de xaneiro de 2022 pola que se aproban as bases e a convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para actuacións de concellos e entidades en reservas da biosfera de Galicia con cargo ao Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT724B).(Extracto)

Código de procedemento: MT724B

Obxecto: promover a conservación e xestión da biodiversidade e dos recursos naturais, o fomento do desenvolvemento sustentable e a mellora do patrimonio cultural nas reservas da biosfera de Galicia

Prazo de presentación:11 de marzo

Beneficiarios: 1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

a) Os concellos incluídos no ámbito territorial de calquera das reservas da biosfera de

Galicia (anexo VI). b) As seguintes persoas titulares propietarias de terreos: comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC). c) Asociacións e ONG inscritas no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia creado polo Decreto 226/2007, do 22 de novembro. d) Entidades de custodia do territorio. 2. Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades validamente constituídas, debidamente inscritas no rexistro correspondente e con domicilio social en Galicia

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Modificacion convocatoria Prazos de presentación.-Resolución do 7 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 27 de decembro de 2021, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria destas subvencións para o ano 2022 (códigos de procedemento IN421N e IN421P).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 21 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Val do Dubra (expediente-e IN407A 2020/16-1).

Expropiacións.- Resolución do 19 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica LMT derivada Amandi, no concello de Sober (expediente 2020/21 AT).

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Toques (expediente-e IN407A 2021/94-1).

Expropiacións.- Anuncio do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTA CTI Sandelle, no concello da Estrada.

Expropiacións.- Anuncio do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto de levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS GON807, CT Alborés Grande, no concello de Nigrán.

 

BOP Lugo 11 DE FEBREIRO (34)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN DE LUGO

Instalacións.- Resolución do 31 de xaneiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Cervo (exp. 2021/23 ATE)

 

BOP Ourense 11 DE FEBREIRO (34)

DEMARCACIÓN de ESTRADAS do ESTADO en GALICIA

Expropiacións.- Información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados y actas de ocupación temporal de las fincas afectadas por el Proyecto Variante de Ourense. Tramo: enlace de Eirasvedras con la N-120 en su punto kilométrico 573,8 – Enlace de Quintela con la N-120 en su punto kilométrico 572,0. Clave: 13-OR-4600. A. Término municipal: Ourense [158/2022]. (Páx.2).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias