NORMATIVA DO DIA 14 DE FEBREIRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 14 DE FEBRERO

LEGISLACION (L31)

DECISIONES

Gripe Aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2022/198 de la Comisión de 9 de febrero de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros

 

BOE 14 DE FEBRERO (38)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Servicios públicos. Acceso electrónico.- Orden IGD/90/2022, de 8 de febrero, por la que se crea la sede electrónica asociada del Ministerio de Igualdad.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector vitivinícola.- Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se da cumplimiento a la Sentencia n.º 118/2020, de 10 de marzo de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por las comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación.

 

DOG 11 DE FEBREIRO (29-BIS)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Covid-19.- Orde do 9 de febreiro de 2022 pola que se prorrogan diversas ordes polas que se establecen medidas cualificadas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Covid-19.- Orde do 11 de febreiro de 2022 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 22 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

DOG 14 DE FEBREIRO (30)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 27 de xaneiro de 2022 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Castrelo de Miño

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Programa de axudas para implantar a igualdade laboral.- Corrección de erros. Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Brión (expediente-e IN407A 2021/166-1).

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cee (expediente IN407A 2021/141-1).

Expropiacións.- Anuncio do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan as persoas interesadas ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución apoio 9PC5DE00 da VLG802 e instalación de TLC, no concello de Sanxenxo.

Instalacións.- Anuncio do 28 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación industrial, no concello de Culleredo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Disolucións e cancelacións de SAT´s.- Resolución do 21 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica a iniciación dun expediente para a posible clasificación do monte das Carballas (ampliación), na parroquia de Ortoá, concello de Sarria (expediente 4/2021).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica a iniciación dun expediente para a posible clasificación do monte Santa Cristina (ampliación), na parroquia de Requeixo, concello de Sarria (expediente 2/2020).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica a iniciación dun expediente para a posible clasificación do monte Cotarelo, na parroquia de Nespereira, concello de Sarria (expediente 1/2021).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2022, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción dunha senda na AC-301, entre os puntos quilométricos 2+250 e 2+800, de clave AC/19/128.06, no concello de Rois.

 

BOP A Coruña 14 DE FEBREIRO (30)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución de 8 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Ferrol (núm. expte:IN407A 2021/193-1)

Expropiacións.- Actas previas á ocupación e formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción dunha senda na AC-301, entre os puntos quilométricos 2+250 e 2+800, de clave AC/19/128.06, no concello de Rois

 

BOP Pontevedra 14 DE FEBREIRO (30)

CONCELLOS DE VIGO

Convocatoria.- Extracto del acuerdo de la junta de gobierno local del 28/01/2022 por el que se convocan las subvenciones para el fomento del empleo en entidades sin ánimo de lucro para el año 2022

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILLAGARCIA

Subvencións e axudas.- Convocatoria Programa Xpande Digital 2022–Cámara De Comercio De Pontevedra, Vigo y Vilagarcía De Arousa.

Subvencións e axudas.- Convocatoria Programa TicCamaras 2022 – Cámara de Comercio Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias