NORMATIVA DO DIA 17 DE FEBREIRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 16 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L34)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de ejecución (UE) 2022/205 de la Comisión de 14 de febrero de 2022 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana

 

BOE 17 DE FEBRERO (41)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Parque eólico.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Caíño de 187 MW, accesos y sus infraestructuras eléctricas de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo.

Parque eólico.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Brancellao de 140 MW, accesos y sus infraestructuras eléctricas de evacuación en la provincia de A Coruña.

 

DOG 17 DE FEBREIRO (33)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Ley de medidas fiscais.- Corrección de erros. Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Convocatoria.- Resolución do 12 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se convocan axudas de emerxencia social para o ano 2022 (código de procedemento PR935A).(Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Programa de incentivos.- Resolución do 9 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea-NextGeneratiónEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).

Programa de incentivos.- Resolución do 9 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo (código de procedemento IN421W).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacions.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Substitución apoio 9PC5DE00 da VLG802 e instalación de TLC, no concello de Sanxenxo, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2020/178-4).

Expropiacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTA, CTI Sandelle, no concello da Estrada, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2021/26-4).

Expropiacións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS GON807, CT Alborés Grande, no concello de Nigrán, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2019/240-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM Santiago de Compostela.- Anuncio do 2 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a reordenación do ámbito do PERI-12 antigo Colexio Peleteiro, no concello de Santiago de Compostela (expediente 2021AAE2617).

Cambio de uso de forestal a agrícola.- Anuncio do 2 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas no monte veciñal en man común de Sampaio, na parroquia de Cangas, no concello de Pantón (Lugo) (expediente 2020/0059).

 

BOP A Coruña 17 DE FEBREIRO (33)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacions.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 4803 mellora seg. viaria senda pq 7+100 a 10+332 (Pontedeume) 2021.1170.0004.0 DP 4803 Expediente: 2021000043421

 

BOP Lugo 17 DE FEBREIRO (39)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello da Pobra do Brollón (exp. 2017/04- ATE)

BOP Pontevedra 17 DE FEBREIRO (33)

Convocatoria.- Subvencións e axudas.- bases reguladoras da ii edición do programa “DESCÚBREAS”(Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias