NORMATIVA DO DIA 18 DE FEBREIRO DE 2022

Modificación do RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. Convocatoria das subvenciones do paquete de digitalización. Rexistro da modificación do prego de condicións da indicación xeográfica protexida Ternera Gallega

BOE 18 DE FEBRERO (42)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fertilizantes.- Orden APA/104/2022, de 11 de febrero, por la que se modifican los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del “Proyecto de Construcción para la supresión de los Pasos a Nivel de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense – Monforte – Lugo. Lote 5. Término Municipal de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 390/344”.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto del Real Decreto 113/2022, de 16 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del paquete de digitalización y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023.

 

DOG 18 DE FEBREIRO (34)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ternera Gallega.- Orde do 7 de febreiro de 2022 pola que se adopta unha decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da indicación xeográfica protexida Ternera Gallega.

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria.- Resolución do 4 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal-madeira de Galicia (código de procedemento IN501A), tramitada como anticipada de gasto.(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Anuncio do 3 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica aos interesados a solicitude de declaración de utilidade pública do modificado do proxecto da LAT 132 kV D.C. sub. Ludrio-sub. San Cibrao e modificación da entrada na sub. de Ludrio da LAT 132 kV S.C. sub. Ludrio-sub. Meira (expediente IN407A 2019/25 AT).

Expropiacións.- Anuncio do 4 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación industrial no concello de Culleredo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de actividade.- Anuncio do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 23 de decembro de 2021 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola das parcelas 613 (recinto 1) e 689 (recinto 2) do polígono 6, zona 6, do termo municipal de Castro de Rei.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expediente de información pública.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Área de Deseño de Infraestruturas, pola que se fai pública a aprobación do expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción de acondicionamento da LU-710, puntos quilométricos (p.q.) 0+000-4+500, de clave LU/17/103.10.

Expediente de información pública.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Área de Deseño de Infraestruturas, pola que se fai pública a aprobación do expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción Reposición de acceso a camiño municipal afectado pola construción das obras da VG-3.1, punto quilométrico (p.q.) 2+700, San Cibrao das Viñas, de clave OU/21/025.06.

 

BOP A Coruña 18 DE FEBREIRO (34)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Bases reguladoras.- Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para actividades de promoción económica durante o ano 2022 e aprobar as ditas bases

Bases reguladoras.- Resolución pola que se dispón avocar a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2022 e aprobar as ditas bases

Programa FOAI/2022 Modificación das bases.- Resolución pola que se dispón avocar a modificación das bases reguladoras, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais para o financiamento do persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2022 (foai/2022) e modificar as ditas bases.

 

BOP Pontevedra 18 DE FEBREIRO (34)

CONCELLO DE RIBADUMIA

Subvencións e axudas.- convocatoria para o ano 2022 das axudas ás asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no Concello de Ribadumia.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias