NORMATIVA DO DIA 28 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 28 DE FEBRERO

COMUNICACIONES (C94)

Comisión Europea.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas

Comisión Europea.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas

 

BOE 28 DE FEBRERO (50)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/131/2022, de 23 de febrero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales

 

DOG 28 DE FEBREIRO (40)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Catálogo galego de árbores senlleiras.- Resolución do 17 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión dunha árbore no Catálogo galego de árbores senlleiras.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURALA

Axudas para as accións silvícolas.- Corrección de erros. Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para as accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR605B).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 17 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución do parque eólico Monte Contado e a súa infraestrutura eléctrica de evacuación, nos concellos de Castroverde e Lugo (expediente IN408A 2017/13).

Expropiacións.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS e CT Camiño Figueiras, no concello de Vigo, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2021/23-4).

Instalacións.- Anuncio do 10 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dun predio por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Crecente, provincia de Pontevedra (expediente IN407A 2022/15-4.)

Expropiacións.- Anuncio do 11 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, de ocupación dos bens e dereitos afectados correspondentes ao expediente denominado Reforma LMT derivada a CT Canaval-Campo da Festa, concello de Sober (expediente IN407A 2020/14-ATE).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso de forestal a agrícola.- Anuncio do 14 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas no monte veciñal en man común de Cumiar, nas parroquias de Cumiar e Guillade, no concello de Ponteareas (Pontevedra) (expediente 2021/0079).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Anuncio do 24 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C) (Diario Oficial de Galicia número 26, do 9 de febreiro de 2021).

 

BOP A Coruña 28 DE FEBREIRO (40)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Premios.- Aprobación das bases do VI Premio “Begoña Caamaño” á acción cultural pola igualdade de xénero VI Premio “Begoña Caamaño” á acción cultural pola igualdade de xénero

CONCELLO DE VEDRA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Convocatoria de subvenciones para actividades llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro en el término municipal

durante el ejercicio 2022.

 

BOP Pontevedra 28 DE FEBREIRO (40)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Subvencións e axudas.- Convocatoria e bases de subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social en 2022 (Extracto).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias