NORMATIVA DO DIA 02 DE MARZO DE 2022

Publicación da resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña (submedida 13.1) e en áreas distintas de montaña (submedida 13.2), cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), reguladas na Orde do 15 de xaneiro de 2021.

BOE 02 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L64)

REGLAMENTOS

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2022/349 de la Comisión de 28 de febrero de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2022) 1342]

 

BOE 02 DE MARZO (52)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica la segunda Adenda de modificación del Convenio con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, para la promoción de los productos de alimentación y bebidas en los mercados internacionales, a través de ferias y certámenes en los años 2021 y 2022.

Convenios.- Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, para la promoción del consumo de carne avícola a través de actuaciones de promoción durante 2022.

 

DOG 02 DE MARZO (42)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Programa Aprol-Economía Social.- Resolución do 21 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento do crédito orzamentario destinado ao financiamento das axudas establecidas na Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2021.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403C).(Extracto)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Concesións.- Resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña (submedida 13.1) e en áreas distintas de montaña (submedida 13.2), cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), reguladas na Orde do 15 de xaneiro de 2021.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2018/350-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Gondomar (expediente IN407A 2022/3-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2022/2-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2022/1-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Navia de Suarna (expediente IN407A 2021/113 AT).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Triacastela (expediente IN407A 2021/110 AT).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sarria (expediente IN407A 2021-93AT).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Triacastela (expediente IN407A 2021/42 AT).

Instalacións.- Resolución do 8 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Castroverde (expediente IN407A 2021/39 AT).

Instalacións.- Resolución do 14 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilalba (expediente IN407A 2021/50 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 16 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación e mellora da explotación gandeira existente, mediante a construción dunha corte e dunha fosa de xurro para gando vacún de leite na parroquia de Fontecada, nos concellos da Baña e Santa Comba (expediente 2021/0167).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de actividade de forestal a agrícola.- Anuncio do 14 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 9 de febreiro de 2022 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola da parcela 389 do polígono 6, zona 3, no termo municipal de Xermade.

 

BOP A Coruña 02 DE MARZO (41)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/9709 de 21 de febrero de 2022 de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para la realización de actividades de promoción económica durante el año 2022

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/9710 de 21 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de A Coruña para la realización de inversiones de promoción económica durante el año 2022

Bases da convocatoria.- Resolución pola que se dispón avocar a probación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido ás entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2022 e a aprobación das ditas bases

Bases da convocatoria.- Resolución pola que se dispón avocar a probación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da coruña para a realización de actividades durante o ano 2022 e aprobar as ditas bases

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias