NORMATIVA DO DIA 04 DE MARZO DE 2022

Publicación da orde do 16 de febreiro de 2022 pola que se aproban diversas normas técnicas e os distintivos identificadores da artesanía alimentaria

BOE 04 DE MARZO (54)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas.- Corrección de errores del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Violencia de género.- Ley 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.

Estadística.- Ley 16/2021, de 20 de diciembre, del Plan gallego de estadística 2022-2026.

Presupuestos.- Ley 17/2021, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2022.

Medidas fiscales y administrativas.- Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

 

DOG 04 DE MARZO (44)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Artesanía alimentaria.- Orde do 16 de febreiro de 2022 pola que se aproban diversas normas técnicas e os distintivos identificadores da artesanía alimentaria

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Emprego.- Corrección de erros. Orde do 27 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e o Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (código de procedemento TR340E), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 11 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2022/8-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica de substitución do apoio 5 LAT 66 kV Lourizán-Cangas II, no concello de Pontevedra, do que resulta beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2021/146-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 3 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Bergueira, a favor dos/das veciños/as da Bergueira, na parroquia de Trasalba (San Pedro), no concello de Amoeiro (Ourense).

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 15 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Cambela, de titularidade de varios veciños da parroquia de Cambela (Santa María), do concello do Bolo.

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 18 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Tuxe, de titularidade de varios veciños da parroquia de Tuxe (San Pedro), do concello do Bolo.

 

BOP A Coruña 04 DE MARZO (44)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas (FO223/2022) .- Extracto de la Resolución número 2022/10417, de 24 de febrero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para el apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la provincia de A Coruña, durante el año 2022” (FO223/2022)

 

BOP Ourense 04 DE MARZO (51)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución por la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación y para la formalización de las actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de construcción del fomento de la movilidad sostenible, senda en la OU-101, Tramo Montealegre (puntos kilométricos 1+100-1+680), y en la OU-150, tramo Valdorregueiro (puntos kilométricos 0+000-1+000), de clave OU/16/273.06, en el ayuntamiento de Ourense [399/2022] (Páx.7)

 

BOP Pontevedra 04 DE MARZO (44)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS CT Camiño Figueiras, no concello de Vigo, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2021/23-4)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias