NORMATIVA DO DIA 16 DE MARZO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 16 DE MARZO (64)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Apoyo al sector agrario.- Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud electrónica de las compensaciones por la pérdida de recaudación derivada de los beneficios fiscales en los tributos locales establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

 

DOG 16 DE MARZO (52)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de marzo de 2021 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 53, do 18 de marzo).

Concesións.- Resolución do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das axudas concedidas en virtude da Orde do 16 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial, e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2021 (código de procedemento TR807J).

Concesións.- Resolución do 4 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das axudas concedidas en virtude da Orde do 26 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2021 (código de procedemento TR852A).

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 10 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 21-22 dentro do programa O teu Xacobeo, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TU300A).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 22 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto de modificación da LAT O Irixo-Lalín 132 kV, que afecta os concellos do Irixo (Ourense), Dozón e Lalín (Pontevedra), promovida por UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2007/169-3).

Parque eólico.- Acordo do 4 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37).

Instalacións.- Resolución do 21 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2022/31-4).

Instalacións.- Resolución do 21 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2022/30-4).

Instalacións.- Resolución do 22 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Monforte de Lemos (expediente IN407A 2021/57 AT).

Instalacións.- Resolución do 22 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Paradela (expediente IN407A 2021/107 AT).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 7 de marzo de 2022, do Servizo Provincial de Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-105, treito A Ponte Sevilla (punto quilométrico 0+000-0+850), na OU-536, treito Rabaza (punto quilométrico 0+790-2+320) e na avenida de Ponferrada (punto quilométrico 0+000-1+140), de clave OU/16/271,06, no concello de Ourense.

Expropiacións.- Anuncio do 7 de marzo de 2022, do Servizo Provincial de Ourense, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente de expropiación forzosa para a obra de fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-105, treito A Ponte Sevilla (punto quilométrico 0+000-0+850), na OU-536, treito Rabaza (punto quilométrico 0+790-2+320) e na avenida de Ponferrada (punto quilométrico 0+000-1+140), de clave OU/16/271.06, no concello de Ourense.

 

BOP A Coruña 16 DE MARZO (51)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 7 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ponteceso (expediente-e.: IN407A 2021/239-1).

Instalacións.- Acordo do 10 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente-e.: IN407A 2021/200-1)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias