NORMATIVA DO DIA 30 DE MARZO DE 2022

Publicación das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia

BOE 30 DE MARZO (76)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Expropiaciones.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Lucecú de 115 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Lugo y A Coruña.

 

DOG 30 DE MARZO (62)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Expropiacións.- Decreto 37/2022, do 24 de marzo, polo que se declara a urxente ocupación, para os efectos da expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto de mellora do comportamento hidráulico do río Broi, en Viladesuso, Oia, fase 2, no termo municipal de Oia (Pontevedra).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Plan básico autonómico de Galicia.- Resolución do 14 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a corrección dun erro material detectado na actualización do Plan básico autonómico de Galicia.

Concesións.- Resolución do 22 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 3 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan axudas para o ano 2022 destinadas ás entidades locais (código de procedemento MT804B) (Diario Oficial de Galicia número 243, do 21 de decembro).

Concesións.- Resolución do 22 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 3 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan axudas para o ano 2022 (código de procedemento MT804C) (Diario Oficial de Galicia número 243, do 21 de decembro).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR446A).(Extracto)

Código de procedemento: MR446A

Obxecto: Establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e realizar a súa convocatoria para 2022, en réxime de concorrencia competitiva.

Prazo de presentación:30 de abril

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas viticultoras e futuros viticultores cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación.

 

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 25 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, da instalación eléctrica LMT CHA815 TC apoio 36, no concello de Chantada (expediente 2020/33 ATE).

Parque eólico.- Resolución do 1 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico, o estudo de impacto ambiental e a solicitude de declaración de utilidade pública do parque eólico Serra do Farelo, situado nos concellos de Agolada, na provincia de Pontevedra, e Antas de Ulla, na provincia de Lugo, e promovido por AV Serra do Farelo, S.L. (expediente IN661A DXIEM-01/11).

Instalacións.- Resolución do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2021/327-4).

Parque eólico.- Resolución do 23 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque eólico Neboada, situado nos concellos da Rúa, Vilamartín de Valdeorras, A Pobra de Trives, San Xoán de Río (Ourense), Ribas de Sil e Quiroga (Lugo), e promovido por Maia Directorship, S.L. (expediente IN408A/2020/004).

Expropiacións.- Anuncio do 16 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2021/150-1, no concello de Ames.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Zona de reestruturación parcelaria.- Anuncio do 15 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto da zona de reestruturación parcelaria de Arcillá, Bestar, Vilar e Sisoi, no concello de Cospeito (Lugo) (expediente 2022/0007).

 

BOP A Coruña 30 DE MARZO (61)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de marzo de 2022, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Carballo (IN407A 2021/187-1)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción dunha senda na AC-305, no treito A Casilla-O Araño-Burés, de clave AC/19/005.06, no concello de Rianxo

CONCELLO DE AMES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de marzo de 2022 por el que se amplían plazos de la convocatoria de ayudas del “Plan Ames Progresa” dirigidas al mantenimiento del empleo y del tejido empresarial local en el 2021.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias