NORMATIVA DO DIA 4 DE ABRIL DE 2022

Publicación das resolucións do presidente do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) relativas á asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2021 e as resolucións pendentes da campaña 2017

DOG 4 DE ABRIL (65)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Convocatoria.- Resolución do 17 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega, e se procede á súa convocatoria no ano 2022 (código de procedemento PR937A).(Extracto)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 41/2022, do 17 de marzo, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción Fomento da mobilidade sustentable. Senda na OU-536. Treitos: As Vendas (puntos quilométricos 11+890-12+810) e Santa Baia (puntos quilométricos 9+100-11+120), de clave OU/16/274.06, nos concellos do Pereiro de Aguiar e Esgos.

Expropiacións.- Decreto 42/2022, do 17 de marzo, polo que se deixa sen efecto a declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción Fomento da mobilidade sustentable. Nova senda na OU-402. Treito: Reza (puntos quilométricos 1+090-3+780), de clave OU/19/135.06.1, no concello de Ourense.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional.- Resolución do 23 de marzo de 2022 pola que se notifican as resolucións do presidente do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) relativas á asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2021 e as resolucións pendentes da campaña 2017. (ENLACE)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 14 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Teo (expediente IN407A 2021/130-1).

Instalacións.- Resolución do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salceda de Caselas (expediente IN407A 2021/216-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica no concello de Meaño (expediente IN407A 2022/57-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2021/130-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica LMTS e CT Camiño da Quinta (modificado) no concello de Mos (expediente IN407A 2020/109-4 modificado).

Parque eólico.- Resolución do 23 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico, en concreto, das instalacións do parque eólico Xeada, situado nos concellos da Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) e Quiroga (Lugo), e promovido por Neiva Directorship, S.L. (expediente IN408A/2020/005).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Asociación Gallega de Enólogos.- Resolución do 17 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai pública a baixa por transformación por modificación do réxime xurídico da Asociación Gallega de Enólogos.

Asociación Frisona Galega.- Resolución do 17 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai pública a baixa por transformación por modificación do réxime xurídico da Asociación Frisona Galega (Afriga).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de actividade.- Anuncio do 18 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 22 de febreiro de 2022 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola de varias parcelas do termo municipal de Pantón (Lugo).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 17 de marzo de 2022, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de sendas na AC-552, treitos 34+400-34+860 e 44+300-45+080, de clave AC/19/132.06, no concello de Coristanco.

Expropiacións.- Resolución do 17 de marzo de 2022, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de glorieta e de acondicionamento de travesía na AC-550, nos puntos quilométricos 71+100-72+400, de clave AC/20/077.06, no concello de Noia.

 

BOP A Coruña 4 DE ABRIL (64)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Actas previas á ocupación e formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de glorieta e de acondicionamento de travesía na AC-550, nos puntos quilométricos 71+100-72+400, AC/20/077.06, Noia

Expropiacións.- Actas previas á ocupación e formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de sendas na AC-552, treitos 34+400-34+860 e 44+300-45+080, de clave AC/19/132.06, no concello de Coristanco

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución núm. 2022/14599, de 22 de marzo, de la Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa DP0031, de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de actividades en el ámbito de medio ambiente durante el ejercicio 2022

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/15500 de 28 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones dirigido a las entidades asociativas, federaciones y agrupaciones de entidades agrarias, labriegas, ganaderas y forestales de la provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2022

Código de procedemento: BDNS(Identif.):618015

Obxecto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades descritas en la base 2 de las Bases reguladoras específicas

Prazo de presentación: Finalizará a las 14.00 horas del día 29 de abril de 2022

Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas las cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes en mano común, asociaciones, federaciones y agrupaciones de entidades agrarias, ganaderas y forestales sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta Provincia.

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución núm. 2022/14600, de 22 de marzo, de la Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa DP0036, de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de inversión en el ámbito de medio ambiente durante el ejercicio 2022”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias