NORMATIVA DO DÍA 12 DE ABRIL DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 12 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L114)

REGLAMENTOS

Estadísticas.- Reglamento (UE) 2022/590 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 que modifica el Reglamento (CE) n.o 138/2004 por lo que se refiere a las cuentas económicas de la agricultura regionales.

DECISIONES

Medio ambiente.- Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C159)

INFORMACIÓN

Jóvenes y medio ambiente.- Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el fomento del compromiso de los jóvenes como impulsores de cambios para proteger el medio ambiente 2022/C 159/07.

 

DOG 12 DE ABRIL (71)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 21 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Boiro (expediente-e IN407A 2021/212-1).

Parque eólico.- Acordo do 5 de abril de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, nos concellos da Laracha, Cerceda e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2021/36).

 

BOP Lugo 12 DE ABRIL (84)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Relación de subvencións directas nominativas tramitaas no 1º trimestre 2022. (OVICA 10.000€)

 

BOP Ourense 12 DE ABRIL (84)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Convocatoria.- Convocatoria e bases reguladoras do concurso para a concesión de subvencións para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense, correspondentes ao exercicio 2022. (Páx. 2) (Extracto) (Páx. 35)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias