NORMATIVA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 20 DE ABRIL (94)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD

Medidas sanitarias.- Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios.- Resolución de 11 de abril de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Federación Española del Vino, para la coordinación de acciones de divulgación, formación o promoción de la imagen de los vinos españoles en el exterior.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/338/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/339/2022, de 8 de abril, por la que se definen las explotaciones, y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 20 DE ABRIL (75)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para promover a práctica profesional e a formación en competencias brandas das persoas mozas menores de 30 anos mediante contratos formativos, programa Talento 30 (código de procedemento TR353C). (Extracto).

Esgotamento de crédito.- Resolución do 11 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da liña 2 do programa I da Orde do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 131, do 12 de xullo).

Esgotamento de crédito.- Resolución do 11 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito do Programa I da Orde do 20 de xullo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II de axudas ás persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 148, do 4 de agosto).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 8 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Naturleite, S.L. para a súa planta de elaboración e envasado de leite UHT e de leite e nata pasteurizadas no concello de Meira (expediente 2020-IPPC-M-71).

Participación pública.- Anuncio do 31 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento preliminar do Plan de xestión da reserva da biosfera transfronteiriza Gerês-Xurés.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Catálogo de montes.- Anuncio do 31 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de marzo de 2022, polo que se declara a perda da condición de utilidade pública e a conseguinte exclusión do Catálogo de montes de utilidade pública do monte Caeiro, número 77, no concello de Cuntis.

Concesións.- Anuncio do 4 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas tramitadas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2022, para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR670C).

 

BOP Ourense 20 DE ABRIL (89)

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RED FERROVIARIA

Expropiación.- Exposición pública do expediente de expropiación forzosa das obras do Proxecto de rehabilitación de pontes nos termos municipais de Ribadavia (Ourense) e Redondela (Pontevedra). (Páx. 8)

PEREIRO DE AGUIAR

Incendios.- Exposición pública previa á aprobación provisional do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais (PMPDIF) e determinación e definición das faixas secundarias de xestión de biomasa. (Páx. 8)

 

BOP Pontevedra 20 DE ABRIL (75)

SILLEDA

Convocatoria.- Convocatoria para o outorgamento de subvencións para axudas municipais á creación de emprego 2022.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias