NORMATIVA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2022

Creación da Subdirección Xeral da Cadea e Industrias Agroalimentarias

BOE 26 DE ABRIL (99)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/355/2022, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental.- Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto “Interconexión norte con Portugal” (Subestaciones de Covelo y Beariz y líneas asociadas a 400 kV Fontefría-Frontera Portuguesa). (O Irixo, Beariz, Boborás, Avión, Carballeda de Avia, Melón, Covelo, A Cañiza, As Neves y Arbo)

 

DOG 26 DE ABRIL (79)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Estrutura da CMR.- Decreto 46/2022, do 21 de abril, polo que se modifica o Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia. (Subdirección Xeral da Cadea e Industrias Agroalimentarias)

III.OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Caza.- Resolución do 12 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2022/23.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Apicultura.- Orde do 18 de abril de 2022 pola que se fixa o prezo privado para a venda ao público dunha publicación editada pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria.- Resolución do 11 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentaria e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR302B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 29 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2022, polo que se outorgan a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Acibal, sito nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña, promovido por Norvento, S.L. (expediente IN661A 2010/6-4). (Extracto)

Instalación eléctrica.- Resolución do 31 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lalín (expediente IN407A 2021/056-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 8 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto da LAT 66 kV PE dos Cotos-SE Pontesampaio, nos concellos de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra (expediente 2021/0171).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

UGT.- Resolución do 6 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o depósito da modificación dos estatutos da Unión Xeral de Traballadores de Galicia (UGT-Galicia).

 

BOP Lugo 26 DE ABRIL (94)

MONFORTE DE LEMOS

Parque eólico.- Aprobación ao proxecto de ampliación do Parque de Cobas de Monforte de Lemos.

BOP Pontevedra 26 DE ABRIL (79)

LALÍN

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria das subvencións para a realización de actividades polas asociacións de mulleres do concello de Lalín durante o ano 2022.

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS

Bajas.- Baja bodega y viticultor segun artículo 18 del reglamento inactividad.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 29 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de marzo de 2022, polo que se outorga a autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e se declara a utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Acibal, sito nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña (Pontevedra) e promovido por Norvento, S.L. (IN661A 2010/6-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias