NORMATIVA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 28 DE ABRIL (81)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración ambiental estratéxica.- Anuncio do 13 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración ambiental estratéxica correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, revisión de terceiro ciclo (2021-2027) (expediente 2019AAE2354).

Informe ambiental estratéxico.- Anuncio do 13 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións Bodegas Vionta, S.L., no concello de Meaño (expediente 2022AAE2646).

 

BOP Lugo 28 DE ABRIL (96)

ADMINITRADOR DE INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

Información pública.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 196ADIF2297 motivado por las obras de “Proyecto de Construcción para la Supresión de Los Pasos A Nivel de Los PP.KK. 426/371, 426/800 y 427/218 de La Línea León – A Coruña. Término Municipal de Lugo” en el término municipal de Lugo (Lugo).

Información pública.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 197ADIF2297 motivado por las obras de “Proyecto de Construcción para la Supresión de los Pasos A Nivel de Los PP.KK. 428/980 y 429/811 de la Línea León-A Coruña. (Nº de Línea RFIG 800) – Término Municipal de Lugo – Lugo” en el término municipal de Lugo (Lugo).

Información pública.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 199ADIF2297 motivado por las obras de “Proyecto de Construcción para la Supresión del Paso a Nivel del P.K. 430/129 de la Línea León-A Coruña. Término Municipal de Lugo” en el término municipal de Lugo (Lugo).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias