NORMATIVA DO DIA 4 DE MAIO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 4 DE MAIO (106)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

DOG 4 DE MAIO (86)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Espazo privado de interese natural.- Orde do 19 de abril de 2022 pola que se declara como espazo privado de interese natural o lugar denominado Fragas e Brañas do Alto do Gaiteiro (concello de Mesía), e se aproban as súas normas de xestión e de conservación. (por proposta da Casa Grande de Xanceda, S.L)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Encomenda.- Resolución do 26 de abril de 2022 pola que se dá publicidade da encomenda de xestión da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) á Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural para realizar traballos dentro do marco da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción ao parque eólico Paxareiras II, sito no concello de Dumbría (A Coruña) e promovido por AV Paxareiras, S.L.U. (expediente IN661A 2011/8). (Extracto)

 

BOP Lugo 4 DE MAIO (101)

LUGO

Incendios.- Aprobación inicial do plan de prevención e defensa contra os incendios forestais do concello de Lugo.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias