NORMATIVA DO DIA 6 DE MAIO DE 2022

Recoñecemento como agrupación forestal de xestión conxunta e como persoa silvicultora activa

DOUE 6 DE MAIO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C187)

COMISIÓN EUROPEA

Vino.- Lista y descripción de las fichas del Código de prácticas enológicas de la OIV a las que se hace referencia en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión.

DOG 6 DE MAIO (88)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

ERTE.- Orde do 28 de abril de 2022 pola que se regula o procedemento, se aproba e se dá publicidade ao modelo de solicitude de ERTE derivado da activación do Mecanismo RED de Flexibilidade e Estabilización do Emprego (código de procedemento TR820I).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Forestal.- Orde do 26 de abril de 2022 pola que se desenvolve a tramitación electrónica das solicitudes para o recoñecemento como agrupación forestal de xestión conxunta (código de procedemento MR608B) e como persoa silvicultora activa (código de procedemento MR608C).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 28 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto de instalacións de conexión Beariz 400 kV Eixe leste, sitas nos concellos de Beariz, Boborás e O Irixo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/175).

Cruces, Silleda e Lalín da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/172).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 20 de abril de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 73/80 e cinco montes máis).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias