NORMATIVA DO DIA 12 DE MAIO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 12 DE MAIO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C194)

DICTÁMENES

Alimentación.- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Seguridad alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia francesa).

 

DOG 12 DE MAIO (92)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento BS306B). (Extracto)

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Esgotamento de crédito.- Resolución do 4 de maio de 2022 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito da convocatoria efectuada pola Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2022, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402B).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.- Anuncio do 28 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela, na parroquia de Parada, no concello de Lalín (Pontevedra) (expediente 2021/0146).

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Información pública.- Anuncio do 5 de maio de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, polo que se acorda someter a información pública o proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade de Galicia.

 

BOP A Coruña 12 DE MAIO (90)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria.- de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo Línea 1. Ayudas a la contratación. Anualidad 2022 programa integral de cualificación y empleo plan de capacitación. Para empresas que hayan contratado a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil, que hayan participado en el Plan de Capacitación, por un tiempo mínimo de 6 meses.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias